Menu

Dotace EU

Název projektu: Age management společnosti Karlova pekárna s.r.o.

Registrační číslo projektu:
CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009584

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu:
Využít příležitosti v podobě podpory projektu zaměřeného na rozvoj organizace v oblasti age managementu a zlepšit strategii, procesy, personální situaci, potenciál organizace a další relevantní témata v oblasti age managementu a v důsledku i organizaci jako celek.

V rámci projektu dojde k vytvoření pozice AM Experta, který povede nebo přímo zajistí všechny změny na organizační a procesní úrovni. Hlavní aktivitou projektu je vzdělávání managementu a zaměstnanců společnosti dle priorit vyplývajících z auditu age managementu.


Název projektu: Vzděláváním zaměstnanců k zefektivnění vnitropodnikových procesů v Karlově pekárně

Registrační číslo projektu:
CZ.1.04/1.1.04/60.00043

Grantový projekt, zahájený v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 1. 1. 2011, byl ukončen dle harmonogramu k datu 30. 6. 2012. Během realizace se uskutečnily všechny plánované vzdělávací akce a bylo podpořeno celkem 230 zaměstnanců.

Popis projektu:
Předmětem projektu je realizace komplexu specifických vzdělávacích aktivit, která prostřednictvím zvýšení specifických odborných znalostí zaměstnanců společnosti přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Karlova pekárna s.r.o. Celý projekt je zaměřen výhradně na odborné specifické vzdělávání zaměstnanců.

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je dosáhnout zefektivnění vnitropodnikových procesů a skrze vzdělávání zaměstnanců v oblastech klíčových pro rozvoj podniku zvýšit konkurenceschopnost společnosti Karlova pekárna s.r.o. v silně konkurenčním prostředí.

Cílem projektu však není pouze proškolit důležitou skupinu zaměstnanců firmy, ale hlavně zajistit optimální vzdělávací strategii, která přispěje ke skutečně dlouhodobému zefektivnění chodu společnosti. Tento cíl bude v rámci projektu naplněn přípravou firemních školitelů (podnikových lektorů), kteří zajistí kontinuitu specifického vzdělávání do budoucna.

Tradiční výroba pekařských výrobků,  cukrářských výrobků a studené kuchyně.

KARLOVA PEKÁRNA S.R.O.

 Brněnská 158, 667 01 Židlochovice

 +420 547 428 011
 info@karlova-pekarna.cz

Kontakty

Centrála: 547 428 011

Obchodní oddělení: 602 520 247

Objednávky - Židlochovice: 547 428 007

Objednávky - Tišnov: 549 439 403

Objednávky - Břeclav: 519 326 091

Objednávky - Měnín: 544 210 525

© 2023 Karlova pekárna s.r.o., Všechna práva vyhrazena.