Menu

Dotace EU

Název projektu: Úspory energií Karlova pekárna – provoz Břeclav

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002336

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Popis projektu: Tento projekt je zaměřený na optimalizaci energetického hospodaření firmy s využitím odpadního tepla ze spalin pekařských pecí a snížení energetické náročnosti budovy Karlovy pekárny s.r.o. v Břeclavi prostřednictvím komplexních řešení. Po realizaci projektu jsou očekávány trvalé úspory tepla a energií a také snížení množství znečišťujících látek uvolňovaných do životního prostředí (především CO2).

Cílem projektu je úspora energie v důsledku realizace následujících úsporných opatření v období 2016-2018:

– využití odpadního tepla z pekařských pecí a redukce spalin pecí
– tepelná izolace obvodového pláště budovy
– výměna otvorových výplní
– instalace fotovoltaické elektrárny
– výměna stávajícího osvětlení za osvětlení na bázi LED

Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/karlova-pekarna-s-r-o

Název projektu: Age management společnosti Karlova pekárna s.r.o.

Registrační číslo projektu:
CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009584

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu:
Využít příležitosti v podobě podpory projektu zaměřeného na rozvoj organizace v oblasti age managementu a zlepšit strategii, procesy, personální situaci, potenciál organizace a další relevantní témata v oblasti age managementu a v důsledku i organizaci jako celek.

V rámci projektu dojde k vytvoření pozice AM Experta, který povede nebo přímo zajistí všechny změny na organizační a procesní úrovni. Hlavní aktivitou projektu je vzdělávání managementu a zaměstnanců společnosti dle priorit vyplývajících z auditu age managementu.


Tradiční výroba pekařských výrobků,  cukrářských výrobků a studené kuchyně.

KARLOVA PEKÁRNA S.R.O.

 Brněnská 158, 667 01 Židlochovice

 +420 547 428 011
 info@karlova-pekarna.cz

Kontakty

Centrála: 547 428 011

Obchodní oddělení: 602 520 247

Objednávky - Židlochovice: 547 428 007

Objednávky - Tišnov: 549 439 403

Objednávky - Břeclav: 519 326 091

Objednávky - Měnín: 544 210 525

© 2024 Karlova pekárna s.r.o., Všechna práva vyhrazena.